Fiskeriministeren erkjenner at det har oppstått usikkerhet rundt samfiskeordningen ettersom regjeringen i kvotemeldingen har foreslått at samfiskeordningen bør avvikles ved overgangen til et nytt