Det er i en pressemelding om torskereguleringene i 2021 at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen