Fiskerimyndighetene har gått gjennom de ulike salgslagenes kontrollarbeid, og av rundt 160.000 landinger i Norge i 2018 er kun cirka 1500 kontroller vært gjennomført. Det