Fiskeridirektøren deltok i september i et seminar, arrangert av Norges Fiskarlag, sammen med toppene i fiskesalgslagene, departementet og Kystvakta, der tema var regelomgåelser