Holmefjord uttalte dette i forbindelse med en debatt omkring de ulike torskeavsetningene, nærmere bestemt avsetningen til ungdoms- og rekreasjonsfiske. Vil redusereFiskerorganisasjonene sa klart ifra på