Etter alt som kom frem i Gulating lagmannsrett om ressurskriminalitet og fiskejuks mot den tidligere fabrikksjefen i Pelagia Egersund, vurderer Fiskeridirektoratet å politianmelde Pelagia. Den tidligere underslagstiltalte fabrikksjefen ble frifunnet i Dalane tingrett