2. november 2018 søkte lakseselskapet Øyfisk as og Gunnar Klo AS om en visningstillatelse for