I en pressemelding adresserer Fiskeridirektoratet problemstillingen Fiskeribladet tok opp i en artikkel i forrige uke - nemlig at fiskere varsler om systematisk vektjuks ved flere fiskebruk.

- Når jeg vet det er 1600 kilo fisk i karet, blir det likevel bare 1300 kilo fisk i karet når den er levert og innveid av enkelte fiskebruk. 300 kilo er borte vekk fra det som reelt er i karet og til det som kommer frem på sluttseddelen, har en fisker opplyst til Fiskeribladet.

Vedkommende ønsker å være anonym i frykt for å bli svartelistet av fiskebruk.

Melder fra anonymt

I pressemeldingen som er sendt ut tirsdag skriver Fiskeridirektoratet følgende:

«Flere fiskere har i det siste, blant annet i Fiskeribladet og i meldinger til Fiskeridirektoratet, gitt uttrykk for at de blir svindlet på kvantum ved landing av fisk. Dette skal skje ved at fiskere ikke får adgang til mottaket der veiing av fangsten foregår. Regelverket slår fast at fisker skal ha slik adgang.»

Direktoratet viser til at flere fiskere har anonymt meldte fra om at det blir oppgitt mindre vekt på fangsten de lander ved enkelte mottak. Dette skal skje ved enkelte mottak, og typisk er det at fiskere som lander fangst får et annet kvantum enn det de faktisk har om bord og rapporterer av fangst i rund vekt dersom de har rapporteringskrav.

I strid med regelverket

Videre viser Fiskeridirektoratet til at de også har registrert at fiskere som opplever dette ikke får adgang til den delen av mottaket hvor veiing av fangsten foregår. Dette er i strid med regelverket.

- Landingsforskriftens paragraf 6 slår klart og tydelig fast at den som lander fangst skal ha uhindret og umiddelbar adgang til veiingen av egen fangst, sier seksjonssjef Bjørn- Håvard Rønnevik i kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord, i meldingen sendt ut fra direktoratet.

Fiskeridirektoratet vil ha tilbakemeldinger

Nå ber Fiskeridirektoratet om tilbakemeldinger fra fiskere på konkrete mottak hvor de nektes adgang til veiingen slik at dette kan følges opp. Direktoratet viser til at tilbakemeldinger kan gis anonymt til regionkontorene eller til Fiskeridirektoratets døgnbemannede vaktsentral, FMC.

Videre påpeker direktoratet at landingsforskriften slår også fast at både den som lander fisken og mottaket er ansvarlige for at rett vekt blir seddelført.

- At det blir ført mindre fisk på seddel enn det som faktisk er reelt skjer typisk når vi ikke er til stede. Ved å gjennomgå seddeldata på noen anlegg over flere perioder ser vi klare indikasjoner på ulik vekt når vi er til stede enn når vi ikke er på kontroll. Vi vil også minne om at det er næringsaktørenes ansvar å sørge for at riktig kvantum blir registrert, sier Rønnevik.