Fiskeridirektoratet opplyser i en melding torsdag at de har besluttet å trekke tilbake godkjenning for Inmarsat C som VMS. Utfasing og avinnstallering av fiskerioppsett skal være gjennomført innen 1. januar 2022.

«Som følge av at Inmarsat C i dag leverer posisjonsrapporter i et format som har et dataformat som krever spesiell tilpasning før bruk hos Fiskeridirektoratet, har Fiskeridirektoratet besluttet at godkjenningen av Inmarsat C som godkjent elektronisk fiskerisporing på norske fiskefartøy (VMS) skal trekkes tilbake», skriver direktoratet i meldingen.

Det er i dag 440 fartøy som har Inmarsat C-godkjente VMS-installasjoner. Terminalene som er godkjent brukt i dag er Thrane&Thrane (TT3020C og nyere) og Furuno (Felcom 12 og nyere).

For at fartøy som i dag benytter Inmarsat C for elektronisk sporing skal ha rimelig tid til utskifting av utstyr, er termineringsdatoen satt til 1. januar 2022. De enkelte fartøy er ansvarlige for at fiskerisporingsoppsett på Inmarsat C-terminaler avinstalleres - av autorisert installatør – innen denne fristen, viser direktoratet til.

Utskiftningen vil medføre en engangskostnad for fartøyene, men ifølge direktoratet er annet utstyr billigere i bruk ettersom kostnaden ved selve datarapporteringen er høy for Inmarsat C sammenlignet med andre typer utstyr.

Du kan lese mer om dette HER.