Fiskeridirektoratet region Nord minner om at fartøy som ønsker å delta i fangst av sel i 2019, må søke om tillatelse til dette.

Vilkårene for å delta fremkommer i konsesjonsforskriften. Søknadsfristen er fredag 15 februar, klokken 12:00.