Sentralt i Fiskeridirektoratets forslag til neste års torskereguleringer står ulike tiltak som skal bidra til å begrense beskatningen av kysttorsken i nord. Dette etter en bestilling fra fiskeriministeren, som direktoratet fikk på sitt bord et par dager før torskereguleringene egentlig skulle publiseres, i midten av oktober.

Fiskeridirektoratet ble da bedt om å vurdere flere tiltak for å verne kysttorsken: Reduksjon av kystfisket etter torsk om høsten, ytterligere begrensninger innenfor fjordlinjene og stenging av felt hvor kysttorsken dominerer.