I midten av juni sendte Fiskeridirektoratet en oversikt knyttet til beslag