I midten av juni sendte Fiskeridirektoratet en oversikt knyttet til beslag av et stort antall etterlatte teiner til Arctic Sea Harvest (ASH). Sammen med denne var det dokumenter som også inneholdt annen informasjon enn beslagsoversikten.

Fører våpen

Selve beslagsoversikten inneholdt ikke taushetsbelagt informasjon. Men øvrige sider i regnearket inneholdt informasjon om ett av Fiskeridirektoratets hurtiggående fartøy. Det viser Fiskeridirektoratet til i en rapport til Datatilsynet.

KONTROLL: Fiskeridirektoratets «Eir» inspiserte i oktober i fjor redskaper tilhørende «Merrick», eid av Artic Sea Harvest (ASH).