Oppfølgingen gjøres digitalt på grunn av smittehensyn under koronapandemien. Det kommer frem i en pressemelding på Fiskeridirektoratets nettsider. Direktoratet kommer ikke til å gjennomføre fysiske tilsyn etter rapporterte rømningshendelser fra oppdrettsanlegg. Samtidig skriver direktoratet at tilsynsbesøk er nyttig for å få god informasjon