– Plassering av inspektører om bord for å følge med på innblanding av bløtkrabbe vil være en meget ressurskrevende form for oppfølging av dette fiskeriet som må vurderes opp mot alternativ bruk av slike kontrollressurser, skriver