Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad sier i en pressemelding at den ferske statistikken er svært gledelig.

- Jeg håper virkelig at denne trenden fortsetter i 2020. Vi har over flere år sett at fiskerne nå er flinkere til å sette sikkerheten høyt. Det er viktig i alle yrker, men særlig i yrker der mange er alene på jobb og har en krevende arbeidshverdag, sier Alvestad.

Nedgang

Ifølge Sjøfartsdirektoratets tall var det mellom 2009 og 2018 i snitt seks yrkesfiskere som omkom årlig. Tallene for det siste tiåret viser en nedgang i antall omkomne. Mellom 2009-2013 har direktoratet registrert 35 omkomne fiskere, mens det mellom 2014-2018 er registrert 23.

Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør Foto: Kjersti Sandvik

Fiskeri ikke bare Norges farligste yrke målt i antall dødsulykker, men fortsatt også Norges mest utsatte yrke for arbeidsulykker generelt.

De siste ti årene har om lag 60 prosent omkommet som følge av arbeidsulykker, mens de resterende 40 prosent av hendelsene skyldes skipsulykker. For skipsulykkene er det kantring som har ført til flest omkomne, totalt 10 omkomne. For arbeidsulykker er det fall over bord som er den største dødsårsaken, her har 23 personer mistet livet, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Flest personskader i trålflåten

Statistikk fra Sintef Ocean, som Fiskeribladet omtalte tidligere i år, viser at det er høyest risiko for personskade hvis man jobber med bunntrål. Der er skadefrekvensen 61 per 1000 årsverk.

Lavest risiko har sjarkfiske, statistisk sett, med en skadefrekvens på 4,5. Men, seniorforsker Ingunn Marie Holmen i Sintef Ocean, påpekte overfor Fiskeribladet i desember at når det gjelder statistikken fra den minste sjarkflåten, kan mindre alvorlige ulykker være underrepresentert.

– Det ser du for eksempel på at antallet dødsulykker er størst for de minste båtene. De store rederiene har etablerte rutiner og større ressurser til å rapportere skader og følge opp hendelser om bord. Arbeidsgiveransvaret utøves også mer formelt i rederiene enn av fiskere som sysselsetter seg sjøl på énmannssjarker, sier Holmen.

Gode holdninger

– Selv om det heldigvis ikke var noen yrkesfiskere som omkom på jobb i 2019, så vet vi og at det har vært flere hendelser der det har vært nære på. Ser vi på den siste hendelsen i romjulen med fiskefartøyet «Fay», som forliste i Barentshavet, så var det både en dyktig redningstjeneste og gode rutiner hos mannskapet for håndtering av krisesituasjon om bord som berget flere liv, sier Alvestad.

Han påpeker at også gode holdninger er helt avgjørende for å oppnå og opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.