Fisker Helge Olav Vikshålands var en av flere innledere