Frp har fått flertall i Stortinget for å endre villkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark. Det betyr at også fartøy som er registrert i Vest-Finnmark kan delta på samme vilkår som fartøy i Øst-Finnmark. Endringen gjøres gjeldende fra 2021.

Det var i dag at næringskomiteen avga sin innstilling på det som var et representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen (Frp). Det melder Strifeldt i en pressemelding torsdag formiddag.

En utfordring

Bakgrunnen for representantforslaget er at kongekrabben i økende grad er en vesentlig utfordring for aktive fiskere også i Vest-Finnmark, hvor det foregår desimeringsfiske etter kongekrabbe. Fiskere melder om ødelagte bruk og at tradisjonelle fiskefelt blir utilgjengelige som følge av mengden krabbe, viser Frp til i meldingen.

I Vest-Finnmark er det såkalte desimeringsfiske av krabben fritt, slik at hvem som helst kan delta. Frp peker på at også fiskere fra det kvoteregulerte området setter ut krabbeteiner i Vest-Finnmark når de har unnagjort det kvoteregulerte fisket.

Frp mener at også aktive fiskere i Vest-Finnmark skal ha rett til å høste av krabben i Øst-Finnmark.

Vurdere opptrappingsmodell

- Alta Frp fremmet allerede i 2016 en resolusjon til fylkesårsmøtet om å gi fiskere registrert i hele Finnmark tilgang til å fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert området, og fikk full støtte for forslaget fra Finnmark FrP, sier Bengt Rune Strifeldt, fiskeripolitiske talsperson i Frp.

Han viser til at Frp også har fått flertall om å be regjeringen vurdere en opptrappingsmodell for krav for å delta i kongekrabbefisket slik at man sikrer at denne retten tilkommer aktive fiskere, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Her finner du representantforslaget: