– Dette er helt håpløst av WWF. Og Norske Sjømatbedrifters Landsforening stiller ikke mye sterkere i sin høringsuttalelse om den foreslåtte meldingsordningen for fiskefartøyer under 15 meter,