Hansen ble tiltalt for ikke å ha merket to garn som sto 100 meter unna de andre garnene hans som var merket.