Norges Fiskarlag er blitt kontaktet av flere fiskere som i forbindelse med fiske ikke har vært klar over det aktuelle internasjonale regelverket som må etterkommes, også for fiskere på mindre fartøy. Det skriver Norges Fiskarlag på sin egen nettside.

Ifølge Fiskarlaget inntreffer brudd nær man er mer enn 36 timer utenfor territorialgrensen på 12 nautiske mil ut fra kysten og ikke melder norske myndigheter om grensepasseringen.

Nå ber Fiskarlaget egne medlemmer om å være mer varsom for å slippe bøter.

grenselinjer til havs Foto: Barentswatch

Kontaktet av flere fiskere

Norges Fiskarlag har den siste tiden blitt kontaktet av flere fiskere som i forbindelse med fiske at de strenge reglene også gjelder mindre fiskefartøy.

Saksbehandler Bjørn Kvello opplyser, i skrivet til fiskerlagets medlemmer, at regelverket som politiet viser til er hjemlet i utlendingsloven og utlendingsforskriften i tilknytning til grensepassering.

– I dette tilfelle passering av territorialgrensen 12 nautiske mil ut fra kysten. Regelverket gjelder alle typer fiskefartøy uavhengig av lengde, sier Kvello.

ADVARER:Saksbehandler Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag. Foto: Privat

Kvello: – Unødvendig regelverk

Kvello sier samtidig at regelverket først og fremst har til formål å føre kontroll med hvem som kommer inn i landet.

- Vi mener pålegget overfor fiskebåter i mange tilfeller må defineres som unødvendig rapportering, men siden dette er EU-regelverk har vi så langt ikke kommet noen vei med Justisdepartementet, skriver han.

Flere sjarkfiskere påtalt

Spesielt er organisasjonen bekymret for blåkveitefisket som starter opp etter 1. juni og der flertallet av fartøyene som deltar er under 15 meter.

– Vi finner det derfor aktuelt å informere våre medlemmer om at politiet både i Rogaland og i Møre og Romsdal nylig har påtalt brudd i henhold til utlendingsregelverket også for sjarkfiskere, avslutter Kvello.

– Vær oppmerksom

Også daglig leder Ole Morten Sorthe i Møre og Romsdal Fiskarlag støtter vurderingene fra Bjørn Kvello om at fiskerne kan oppfatte dette som unødvendig pålegg om rapportering.

– Vi oppfordrer likevel våre medlemmer om å merke seg kravet og være oppmerksom på at vi nå registrerer at politiet synes å ha skjerpet inn håndhevelsen av forskriften, slutter Sorthe seg til i skrivet.

BER OM AKTSOMHET: Ole Morten Sorthe er daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag. Foto: Fridgeir Walderhaug

Påtaler også dansketur

Ifølge Daglig leder Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest ble også en av deres medlemmer påtalt etter en dansketur.

- Vårt medlem var borte i mer enn 36 timer, og da inntrer meldeplikten. Det gjelder også dersom vedkommende har fisket utenfor territorialgrensen og har vært borte i mer enn 36 timer. Det vi synes er inkonsekvent er at dersom varigheten var mindre enn 36 timer så faller pålegget om varsling bort, selv om vedkommende har vært i utlandet, tilføyer hun.

Les mer om regelverket på Norges Fiskarlags nettside.