– Jeg er positiv til mer petroleumsaktivitet Barentshavet. Men jeg er selvfølgelig fullt klar over de negative konsekvensene for livet i havet hvis det skulle skje et uhell med oljeutvinningen. Sokkelen i Barentshavet er imidlertid enorm. Det er den ikke utenfor Lofoten, og Lofoten er et viktig gytefelt. 

Skjønner fiskerne i sør

Johannessen sier at han skjønner fiskernes motstand mot oljevirksomhet i Lofoten fordi et uhell i gytefeltet er katastrofalt.

Hammerfest-fiskeren