Når forbruket av diesel har gått opp i fiskeflåten, spør han om all ny,