Fiskerne har motvillig tatt i bruk pingere på garna for å