Fisker erfarte at pingere sendte flere niser i garna

Det nye påbudet med bruk av pingere for å skremme bort niser fra å havne i torskegarna under lofotfiske gir motsatt virkning: Det blir flere niser i garna, hevder fiskere.

Publisert 30. March 2021, kl. 03.00Oppdatert 31. March 2021, kl. 06.50