– Loven er på britisk side når det gjelder å ta kontroll med fisken i egen sone, men de politiske realitetene er ikke det, mener Andrew Kyuk, som er administrerende