– For mange vil kravet trolig bety at de legger vinterfisket til andre steder på kysten. Det har ikke næringa råd