Årets første uke i nytt fiskeriår er vel gjennomført, med stor aktivitet i nord, både når det gjelder sild og hvitfisk. 1500 tonn fersk torsk var per fredag