Det mener norskamerikaneren Terje Korsnes. Korsnes er fra Alta, men har bodd og drevet med sjømat i Boston siden 1977. Han er sjef for sjømatselskapet Nordic Group Inc. i universitetsbyen på nordøstkysten av USA.

– For norsk sjømat i USA blir det viktigere at folk her har kjøpekraft enn hva som skjer rent handelspolitisk etter valget, sier han.

Biden eller Trump

35 av Senatets 100 seter er også på valg. Hver av USAs 50 stater har to senatorer.

I dag er det både republikansk president og republikansk flertall i Senatet. Endres dette til Biden og at Demokratene får flertall i Senatet, er det å regne som en «game changer» for kjøpekraften til vanlige folk, mener Korsnes.

Koronakrisepakker

– Da vil vi se at det blir gjennomslag for store støttepakker til næringslivet, til vanlige folk som har mistet jobben og til delstatene som nærmest er helt utarmet etter å ha hatt store utgifter i forbindelse med koronakrisen. Trump og et senat der Republikanerne har flertall ønsker ikke denne type støttepakker, sier Korsnes.

Korsnes sier at krisepakkene vil gi store positive effekter for økonomien og mer penger i lomma til vanlige folk.

– Flere folk vil med dette få råd til å handle mer, og det er en positiv sirkel – også for etterspørselen etter norsk sjømat i USA.

Joe og Kamala

Korsnes sier at dette med kjøpekraften til vanlige folk betyr mer for norsk sjømat enn en eventuell endring av handelspolitikken etter valget.

– Nå er det jo slik at også Trump vil gi krisepakker. Men det er en helt annet type. Trump vil prioriterer de store selskapene som for eksempel flyprodusentene. Grunnen til det er at Trump har fokus på aksjemarkedene og aksjekursene.

Sjømatdisk til supermarkedkjeden Whole Food i Boston med laks fra Norge. Foto: Agnar Berg

Korsnes sier at han med bakgrunn fra Norge betrakter frykten Trump skaper ved å hevde at USA blir et sosialistisk land med Biden som president og Kamala Harris som visepresident.

Sosialistisk land

– Mange amerikanere som støtter Trump tror han på dette. Men vi som kommer fra et sosialdemokratisk land vet jo at kapitalismen og sosialismen fungerer godt sammen.

Av sjømat fra Norge er laks et klart nummer en. Det er også en art som er svært viktig for Nordic Group i Boston.

Korsnes sier at koronakrisen har endret handlemønsteret totalt i USA. Sjømatforbruket på restauranter har hatt et dramatisk fall. Derimot har det vært en oppgang i salg av sjømat på fastfoodsteder der en kjører opp med bilen, får maten utlevert, betaler og kjører videre uten å ha vært i nærkontakt med mennesker.

Korsnes sier at den laksen som selges i supermarkedene er den eneste som er merket med sitt opprinnelsesland.

– Supermarkedene selger mer laks nå og de er det eneste stedet hvor folk vet at det er norsk laks de kjøper, sier han.

Straffetoll på laks

Nordic Group er splittet opp etter at Insula i 2017 kjøpte selskapet med hovedkontor i Trondheim.

Tidligere var Korsnes styreleder og hovedaksjonær for hele selskapet. Men etter oppkjøpet ble den amerikanske delen skilt ut. Den drives videre av Terje Korsnes.

Virksomheten i Norge, Nordic Group AS, har fremdeles en viss sjømateksport til USA.

Morten Hyldborg Jensen, administrerende direktør i Nordic Group AS. Foto: Anders Furuset

Administrerende direktør Morten Hyldborg Jensen, sier at han tror ikke det spiller noen rolle på kort sikt for norsk sjømateksport til USA hvem som blir president den neste fireårsperioden.

I perioden 1991 til 2012 var det straffetoll på norsk laks til USA.

Økt proteksjonisme

– Jeg er så trygg som jeg kan bli at vi vil opprettholde et godt forhold til USA, og at det ikke blir noen nye handelshindringer på norsk sjømat til USA, sier han.

Konsernsjef Svein Ruud i kongekrabbeselskapet Norway King Crab sier at Trump er uforutsigbar og ikke god å forstå.

Ruud sier at Trump på den ene siden har lovet hummerfiskere i Maine beskyttelse mot hummer fra Europa. På den andre siden ha han åpnet opp for eksport av østers og blåskjell til USA.

Svein Ruud, konsernsjef i Norway King Crab. Foto: Per Thrana

– Med Biden som president vil vi få mer forutsigbarhet. Men jeg har ikke forventninger til at Biden vil reversere det Trump har gjort når det gjelder handelspolitiske tiltak. Det er økende proteksjonisme i USA uansett hvem som blir president.

Kongekrabbe til USA

Ruud sier videre at Trump ved flere tilfeller har kommet med tomme trusler. Muren mellom USA og Mexico er et godt eksempel på det, mener han.

Ruud sier at de sendte mye kongekrabbe til USA før koronakrisen.

Han sier at markedet for kongekrabbe er der fortsatt, men problemet er et dramatisk fall i flykapasiteten.

– Jeg blir nok å sitte oppe på valgnatta å følge med på tv, sier han.

Ørret til USA

Konsernsjef Ola Braanaas i Firda Seafood sier at USA er et viktig marked for ørreten selskapet oppdretter.

Braanaas sier at han ikke bruker så mye tankekraft på det amerikanske presidentvalget. Men at en mindre proteksjonistisk Joe Biden ved roret nok vil være det beste for norsk sjømatnæring.

Ola Braanas, konsernsjef i Firda Seafood. Foto: Nicklas Knudsen

– Jeg tenker vel at det verden ikke trenger nå er mer proteksjonisme. Vi må ha en mer åpen og vennlig verden.

Større trygghet

Seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Nupi, sier at når det gjelder framtidige rammebetingelser for handel med norsk sjømat til USA, gir Biden mye større trygghet enn fire år til med Trump.

– Biden vil støtte opp om inngåelse av multilalerele avtaler for å sikre en rettferdig handel. Han er opptatt av å sikre at ikke noen blir utsatt for vilkårlige handelshindringer.

Arne Melchior er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: Dagens Næringsliv

Den store handelsavtalen mellom USA og EU, TTIP (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership), som også ville ha fått konsekvenser for EØS-landet Norge, var nær ved å bli en realitet for fire år siden.

Ikke nærmere Kina

Men da Trump ble valgt i 2016, stoppet arbeidet opp med å få til en avtale. Melchior sier at Biden kan komme til å sette i gang arbeidet med å få til en ny versjon av TTIP.

Melchior sier at det kan ikke forventes at Biden får til vesentlige forbedringer i forholdet til det landet Trump mener et kjeltringeland, Kina.

– Biden har begrenset spillerom siden det er mange demokrater som mener det samme som Trump.

Melchior sier at Trump sin stil med å sparke folk han ikke synes noe om er i ferd med å svekke hans eget byråkrati som blant annet jobber med handelsavtaler.

– Veldig mange i det amerikanske handelsdepartementet har fått sparken. Det vil derfor ta tid for Trump å bygge opp et nytt «forhandlingsapparat», sier han.

Les også: