- Fiskebruket vårt ligger så nært gytefeltet på Aspevågen at vi kan stå på kaia og rope ut til fiskerne.