– Bedriftene i regionen har de siste 14 dagene søkt etter flere arbeidere, og noen har lyktes med å få inn mer lokal/norsk arbeidskraft. Det er likevel slik at nå, like før oppstart av vinterfisket her i Lofoten, er behovet for kvalifisert arbeidskraft fortsatt stort.

Det skriver Røst-ordfører Elisabeth Mikalsen på vegne av Lofotrådet og Lofoten Næringsforum, i en situasjonsbeskrivelse oversendt Nærings- og fiskeridepartementet før helga.

– Enkeltbedrifter rammes særlig hardt, skriver Mikalsen.

Elisabeth Mikalsen er ordfører i Røst kommune og nestleder i Lofotrådet. Foto: Hilde Berit Evensen

Mangler over 200

Fiskeindustrien, særlig i Lofoten, er hardt rammet av innreiseforbudet, som satte kjepper i hjulene for en lenge planlagt prosess med å hente inn bedriftenes utenlandske arbeidere på en smittevernmessig forsvarlig måte.

11. februar hadde industrien i Lofoten rapportert inn behov for 211 arbeidere, rundt hundre færre enn for to uker siden. Behovet for arbeidere fordeler seg slik på kommunenivå:

  • Vågan: 64
  • Vestvågøy: 28
  • Flakstad: 17
  • Moskenes: 21
  • Værøy: 36
  • Røst: 45

Lofotrådet presiserer at ikke alle bedriftene har meldt inn sine behov, og at det reelle tallet kan være høyere.

Sen skrei ingen fordel

At lofotsesongen ikke er kommet ordentlig i gang enda, er slett ingen fordel i denne situasjonen, mener Mikalsen, noe også flere fiskekjøpere har påpekt.

– Tvert om. Dette betyr at vi går en mer hektisk og komprimert sesong i møte. Det skal landes større kvantum fisk enn i fjor, og med lavere kapasitet på landsiden blir det særlig utfordrende, skriver hun.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å få på plass en midlertidig ordning hvor bedrifter kan søke om å få hente «strengt nødvendig næringskritisk personell» fra utlandet. Kriteriene er under utforming, og ordningen skal være på plass fra 20. februar. Det er for sent for industrien i Lofoten, mener Mikalsen og Lofotrådet.

– Etter vår mening, og hvis dette skal være til hjelp for fiskerinæringa i inneværende sesong, er det av stor betydning at dette kommer på plass så raskt som mulig, helst i god tid før 20. februar, skriver de.

– Gode smittevernrutiner

Lofotrådet ber også regjeringen endre tidsvinduet for gyldighet av test-attest for personer som skal inn i landet. Den er nå på 24 timer, og gjør at arbeidere som kjører inn i landet fra Øst-Europa, ikke rekker frem til grensen før test-attesten mister sin gyldighet.

Mikalsen mener at ingenting tyder på at det er større smitterisiko med fiskerinæringas utenlandske arbeidskraft, enn andre grupper samfunnskritisk personell som myndighetene har åpnet grensene for.

– Fiskerinæringa er godt forberedt og har gjort en god jobb for å ha systemer på plass for å forhindre smitteutbrudd. I tillegg er det også slik at Arbeidstilsynet alt har vært på tilsyn hos de fleste fiskebedriftene i regionen, og at næringa kom veldig godt ut av dette, skriver Mikalsen.

Lofotrådet gjentar derfor sitt krav om at det gjøres unntak fra innreiseforbudet for sesongarbeiderne til fiskeindustrien, ved å klassifisere dem som samfunnskritisk personell.