Etter 26. april er ikke lenger den nordøstatlantiske torsken og hysa som fiskes innenfor 12 nautiske mil MSC-sertifisert. Det jobbes for å få sertifikatet på