Verdien av eksporterte varer fra Island utgjorde 3,4 milliarder kroner i april, noe som nesten tilsvarte verdien av importerte