De lokale fiskeribedriftene har gode system og god oversikt i forkant av årets vinterfiske, konkluderer Tom Ragnar Pedersen, kommunens beredskapskoordinator, etter gjennomføring av «øvelse skrei»

I uke 2 har fem fiskeribedrifter på Røst deltatt på en skrivebordsøvelse for fiskeindustrien i forbindelse med koronasituasjonen. Målet var å øve på bedriftenes håndteringsevne i forbindelse med mottak av sesongarbeidere, slik at risikoen for covid19-utbrudd på Røst reduseres mest mulig, ifølge en pressemelding fra Røst kommune.

Kommunens inntrykk er at bedriftene har god kjennskap til regelverket og har gode rutiner for å fange opp uregelmessigheter. Bedriftene har også lagt godt til rette for gjennomføring av karantene, ifølge meldingen.

Bedriftene har blant annet etablert bringeordning for mat til egne ansatte som sitter i karantene for å unngå at personer i reisekarantene skal gå på butikken i denne perioden.