Det er et par mil til de nye verftslokalene som bedriften nå har kjøpt for å komme i full drift så raskt som mulig etter brannen for