For to uker siden sank fiskebåten «Stian-Andre» ved kaien i Øksfjord etter et sammenstøt med ei merde som forårsaket hull i baugen. Planen var at fiskebåten skulle heves