For året 2020 ble det innført en midlertidig ordning der flåten kunne overføre inntil 10 prosent av torskekvoten til 2021. Fiskebåt, interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten, ønsker nå at man skal videreføre ordningen til også å gjelde ved neste årsskifte. Dette med bakgrunn i koronasituasjonen og utfordrende markedsforhold.

– Det vil være klokt om man allerede nå signaliserer at man kan videreføre en slik ordning, slik at fiskerne vet hva de har å forholde seg til, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.