For året 2020 ble det innført en midlertidig ordning der flåten