Lederen i Fiskebåt Vest etterlyser en helhetlig arealplan for havområdene for hele kysten. Han avviste ikke bygging av vindmøller til havs totalt, men krever at