Det er i et vedtak fra årsmøtet at Fiskebåt Nord legger ansvaret