Fiskebåt Nord, som er et regionlag under Fiskebåt, ber om at det etableres en permanent base med tilstedevakt for redningshelikopter mellom basene i Bodø og Banak. – Beredskapen slik den er i dag er ikke tilfredsstillende, sier Marius Ytterstad, styreleder i Fiskebåt Nord, i en