Forslaget kommer i et høringsinnspill til næringskomiteen i Stortinget, forbindelse med behandlingen av en maritim stortingsmelding som regjeringen har fremmet. Fiskebåt foreslår her at CO2-avgiften fiskeflåten står i utsikt til å måtte betale, skal erstatte andre avgifter som regjeringen også har varslet.

Også andre avgifter

Fiskebåt sier i innspillet at de mener det er vanskelig å se hvilke avgifter og skatter som kan reduseres for fiskeflåten for å kompensere for økte CO2-avgifter, men konstaterer at det nettopp er innført en kontrollavgift i fiskeflåten og varslet en ny fiskeriavgift i revidert nasjonalbudsjett.