Forslaget kommer i et høringsinnspill til næringskomiteen i Stortinget, forbindelse med behandlingen av en