Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt mener det er for tidlig å trappe ned støtten til selfangsten nå. I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet går organisasjonen i rette med regjeringen, som allerede har redusert støtten med trekvart million.

Bitter strid i retten

– Det har ikke skjedd ting i markedet det siste året som gjør at det er grunn til å tro at inntjeningen i 2021 vil være bedre enn i fjor, heter det i brevet.

Fiskebåt mener at fjorårets nivå på 2,5 millioner kroner allerede var på et nivå som gjorde lønnsomhet vanskelig for de tre fangstskutene som var involvert.

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt Nord. Foto: Privat

– Det er ingen grunn til å redusere støtten til selfangst og industri. Lønnsomheten er ikke blitt bedre selv om det er blitt noe bedre priser på selolje og selkjøtt. Skinn er ikke mye verd, sa avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåt til Fiskeribladet 26. februar.

To av tre fangstskuter er i disse dager involvert i en bitter rettsstrid som involverer påstand om personrettet overrapportering, reduksjon i restkvote og 3,6 millioner kroner i erstatningskrav.

Lite lys i tunnelen

Selv om der ikke er lys i tunnelen for bedret inntjening, tror Fiskebåt at næringen har en fremtid. Spesielt den etterspurte seloljen trekkes frem som et lyspunkt.

En rask nedtrapping av fangststøtten kan gjøre at aktører gir opp, tror Fiskebåt.

To av utfordringene blir presentert slik i brevet til regjeringen:

Metodefeil i beregningene for grønlandssel i Vestisen gjør at bestanden forvaltes som datafattig og kvoten må derfor settes lavt. Kvoten ble tatt i fjor.

Grønlandsselen i Barentshavet forvaltes som en ren russisk bestand og kvoten som Norge er tildelt må fanges i RØS utenfor Russlands territorialfarvann. Der er det sjelden fangstmuligheter, på grunn av manglende is.

En av løsningene vil være å prioritere Havforskningsinstituttets bestandsberegninger, og åpne for norsk kvote også i Svalbardsonen.

– Da burde det være lettere tilgang på samme selstamme som det er vanskelig å få fangster på i Østisen og samtidig gi en spredning i fangstperioder, sa Vaskinn til Fiskeribladet.