I et vedtak tilrår landsstyret ytterligere dialog og vurdering om utredninger. Fiskarlaget skriver på sine nettsider fredag at de har iverksatt egen utredning i sitt oppfølgende arbeid.

Uklarhet hersker

- Jeg registrerer at det synes å herske en viss uklarhet knyttet til Fiskarlagets rolle i prosessen rundt kvotemeldingen. Det kan derfor være på sin plass å understreke at Fiskarlaget som organisasjon styres av de vedtak som Landsmøtet og Landsstyret fatter, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en uttalelse.

Han viser til at det har fremkommet kritikk mot organisasjonen etter at Stortinget gjorde vedtak i saken.

- Som næringsorganisasjon kan vi påvirke og komme med innspill og annet beslutningsgrunnlag, men både regjeringen og Stortinget gjør vedtak uten at vi deltar i den endelige beslutningsprosessen. Dette er det viktig å presisere, sier fiskarlagslederen.

Digitalt møte

Landsstyret i Fiskarlaget har denne uken hatt et digitalt dagsmøte. Fiskarlaget viser til at oppfølgingsarbeidet med kvotemeldingen var et sentralt tema i møtet.

- Vår oppsummering er blant annet at prosessen med kvotemeldingen viser at der det tidligere var et bredere politisk flertall om fiskeripolitikken, er det nå en ny situasjon som gjelder, fastslår Kjell Ingebrigtsen.

Han sier Landsstyrets medlemmer har fått et stort antall henvendelser fra medlemmer med reaksjoner og innspill til oppfølging.

Norges Fiskarlag har også på egen kjøl iverksatt en utredning i regi av SINTEF for å få utredet spørsmål knyttet til fartøyutforming for fremtidens fiskefartøy, noe Fiskeribladet omtalte tidligere denne måneden.

Vedtaket fra landsstyrets møte finner du HER.