Til Fiskeribladet utdyper Gregussen sin uttalelse til Dagsnytt 18 med å vise til at Norges Fiskarlag har hatt en lenge pågående