Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet vurdere en ytterligere refordeling av hysekvoter fra kyst- til havfiskeflåten. Henvendelsen ble sendt 16. september, etter et