Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært tydelig i sin tilbakemelding til fiskeriministeren og hans departement når det gjelder sporing og rapportering i fiskeflåten. Sentrale