Landsstyret i Norges Fiskarlag er svært tydelig i sin tilbakemelding til fiskeriministeren og hans departement når det gjelder sporing og rapportering i fiskeflåten. Sentrale punkter i den nylig vedtatte kontrollopptrappingen har null støtte i fiskerorganisasjonen, og spesielt gjelder dette planene for den minste delen av flåten.

«Fiskerlaget vil uttrykke stor skuffelse over at departementet nå har gått inn for å innføre full elektronisk fangstrapportering og posisjonsrapportering for fiskeflåten under 15 meter», heter det i vedtaket landsstyret nylig sendte myndighetene.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen må berge seg gjennom tøff motstand når det gjelder sporing og rapportering.