De mener innholdet i høringsnotatet ikke er i tråd med norsk forvaltningsrett og foreliggende instrukser for behandling av slike saker.