Dette melder Fiskarlaget på egne nettsider. Innspillet kommer i et svar på høringsforslaget om rømningshull i leppefiskredskap.

Fiskeridirektoratet sendte ut høringsforslaget 20. januar i år, og Norges Fiskarlag reagerer også på det de mener er stadig nye krav til utforming av redskap i leppefiskfisket.

Enig, men uenig

Fiskarlaget skriver at både holdningsendring rundt tapte redskap og tekniske løsninger som råtnetråd er riktige løsninger, men mener at både tidspunktet for innføring og tykkelse på tråden er feil.

I Fiskeridirektoratets forslag til rømningshull er trådtykkelse satt til 2,5 millimeter. Det er for tynt mener laget, som legger medlemmenes egne erfaringer med hummerteiner til grunn. For å unngå at tråden ryker flere ganger i uken, eller må byttes ofte, ønskes en tråd på minimum 3 millimeter.

Nye inngangskrav utsatt

I januar ble myndighetenes krav om 60 millimeter teineinngang både innført og utsatt.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hogne B. Pettersen

– Vi har fått mange innspill om at de nye kravene er for inngripende ut fra det forskningsgrunnlaget det er begrunnet i. Derfor har jeg besluttet å utsette påbudet til 1. januar 2022, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen da.

For å dokumentere bruken av råtnetråd, ønsker Fiskarlaget at 2021 blir et testår. Da kan det vurderes om tykkere tråd kan holde en hel sesong også i utsatte områder. Det medfører at høringsforslaget følgelig ikke blir gjennomført dette året.

Valgfrihet for rømningshull

Fiskarlaget vil også ha valgfrihet i hvor rømningshullet monteres, og at størrelsen samsvarer med krav til inngang. Laget ønsker også en vurdering om kravet skal gjelde for teiner i lenke, og om gjenfinningsenhet skal gjelde for hver enhet eller for hele lenken.