Virkelighetsbeskrivelsen som Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag presenterte i sine innlegg i dagens høring om Riksrevisjonens rapport var ganske