Gjennom hele sommeren har Fiskeribladet avdekket store mangler i kunnskap og kontroll med turistfiske. Nå har styret i Fiskarlaget