Bakgrunnen for Nords svekkede posisjon er listet opp i et