I vedtaket fra årsmøtet til Fiskarlaget Nord blir det vist til at fordelingen av strukturgevinstene er en avgjørende diskusjon som det bør